APH110

Privzdušňovacia hlavica DN110

Použitie

Pre privzdušnenie odpadového potrubia
Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APH1108594045930870 13,72 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 12380

Colný kód

39174000

Technické parametre

Prietok vzduchu pri 250 Pa
2,4 l/s

Vlastnosti

110 mm
Zamedzuje prestupu zápachu z odpadového potrubia
Umožňuje prisávanie vzduchu do odpadového potrubia pri podtlaku v systéme
Materiál: polypropylén