Privzdušňovacie hlavice

APH40

Privzdušňovacia hlavica Ø40

APH50

Privzdušňovacia hlavica Ø50

APH75

Privzdušňovacia hlavica Ø75

APH110

Privzdušňovacia hlavica Ø110