Vypúšťacie ventily

P115

Regulátor rýchlosti prietoku vody

A2000

Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom

A05

Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom zvýšený

A08A

Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom

A02

Vypúšťací ventil pre nízko položenú nádržku

A03

Vypúšťací ventil pro vysoko položenú nádržku

A03A

Vypúšťací ventil pro vysoko položenú nádržku

A06

Vypúšťací ventil pre moduly výšky 1 000, 1 200

A06E

Vypúšťací ventil Ecology pre moduly výšky 1 000, 1 200

A06/850

Vypúšťací ventil pre znížené moduly 850

A07

Vypúšťací ventil pre nízko položenú nádržku A93

A09A

Vypúšťací ventil pre Slimmodul

A09B

Vypúšťací ventil pre Slimmodul