Odtokové súpravy

A461-50

Odtoková súprava so zápachovou uzáverou

A462-50

Odtoková súprava so zápachovou uzáverou a kolenom