Krabicové žľaby

APR1-1134

Krycí rošt pre priemyselné vpuste APR1 s vtokom nerez AISI 304

APR1-1234

Krycí rošt pre priemyselné vpuste APR1 s vtokom nerez AISI 316L

APR1-1150

Priemyselná vpusť nerez AISI 304

APR1-1250

Priemyselná vpusť nerez AISI 316L

APR1-1151

Priemyselná vpusť s krabicovým vtokom nerez AISI 304

APR1-1251

Priemyselná vpusť s krabicovým vtokom nerez AISI 316L

APR1-1152

Priemyselná vpusť s krabicovými vtokmi nerez AISI 304

APR1-1252

Priemyselná vpusť s krabicovými vtokmi nerez AISI 316L

APR1-1101

Priemyselný krabicový žľab nerez AISI 304

APR1-1101S

Priemyselný krabicový žľab spádovaný nerez AISI 304

APR1-1201

Priemyslový krabicový žľab nerez AISI316

APR1-1201S

Priemyselný krabicový žľab spádovaný nerez AISI 316L

APR1-1102

Priemyselný rohový krabicový žľab nerez AISI 304

APR1-1202

Priemyselný rohový krabicový žľab nerez AISI 316L

APR1-1131

Krycí rošt pre priemyslové vpuste APR1 nerez AISI304

APR1-1132

Krycí rošt pre priemyslový krabicový žľab nerez AISI304

APR1-1231

Krycí rošt pre priemyslové vpuste APR1 nerez AISI316

APR1-1232

Krycí rošt pre priemyslový krabicový žľab nerez AISI316

APR1-1133

Krycí rošt pre priemyslový rohový krabicový žľab nerez AISI304

APR1-1233

Krycí rošt pre priemyslový rohový krabicový žľab nerez AISI316