Krabicové žľaby

APR1-1134

Krycí rošt pre priemyselné vpuste APR1 s vtokom nerez AISI 304

APR1-1234

Krycí rošt pre priemyselné vpuste APR1 s vtokom nerez AISI 316L

APR1-1150

Priemyslová vpusť nerez AISI304

APR1-1250

Priemyslová vpusť nerez AISI316

APR1-1151

Priemyslová vpusť s krabicovým vtokom nerez AISI304

APR1-1251

Priemyslová vpusť s krabicovým vtokom nerez AISI316

APR1-1152

Priemyslová vpusť s krabicovými vtokmi nerez AISI304

APR1-1252

Priemyslová vpusť s krabicovými vtokmi nerez AISI316

APR1-1101

Preimyslový krabicový žľab nerez AISI304

APR1-1101S

Priemyslový krabicový žľab spádovaný nerez AISI304

APR1-1201

Priemyslový krabicový žľab nerez AISI316

APR1-1201S

Priemyslový krabicový žľab spádovaný nerez AISI316

APR1-1102

Priemyslový rohový krabicový žľab nerez AISI304

APR1-1202

Priemyslový rohový krabicový žľab nerez AISI316

APR1-1131

Krycí rošt pre priemyslové vpuste APR1 nerez AISI304

APR1-1132

Krycí rošt pre priemyslový krabicový žľab nerez AISI304

APR1-1231

Krycí rošt pre priemyslové vpuste APR1 nerez AISI316

APR1-1232

Krycí rošt pre priemyslový krabicový žľab nerez AISI316

APR1-1133

Krycí rošt pre priemyslový rohový krabicový žľab nerez AISI304

APR1-1233

Krycí rošt pre priemyslový rohový krabicový žľab nerez AISI316

APR1-P109

Čelo pro krabicový žlab AISI 304

APR1-P010

Čelo pro krabicový žlab AISI 316L