Štrbinové priemyselné žľaby

APR2-1150

Priemyslová vpusť nerez AISI304

APR2-1250

Priemyslová vpusť nerez AISI316

APR2-1151

Priemyslová vpusť so štrbinovým vtokom nerez AISI304

APR2-1251

Priemyslová vpusť so štrbinovým vtokom nerez AISI316

APR2-1152

Priemyslový vpusť so štrbinovým vtokom nerez AISI304

APR2-1252

Priemyslová vpusť so štrbinovými vtokmi nerez AISI316

APR2-1101

Priemyslový štrbinový žľab nerez AISI304

APR2-1101S

Priemyslový štrbinový žľab spádovaný nerez AISI304

APR2-1201

Priemyslový štrbinový žľab AISI316

APR2-1201S

Priemyslový štrbinový žľab spádovaný nerez AISI316

APR2-1102

Priemyslový rohový štrbinový žľab nerez AISI304

APR2-1202

Priemyslový rohový štrbinový žľab nerez AISI316

APR2-1131

Krycí rošt pre priemyslové vpuste APR2 nerez AISI304

APR2-1231

Krycí rošt pre priemyslové vpuste APR2 nerez AISI316

APR2-P109

Čelo pro štěrbinový žlab AISI 304

APR2-P010

Čelo pro štěrbinový žlab AISI 316L