S plastovou mriežkou

APV10

Podlahová vpusť 150 × 150/110 bočná, mriežka šedá, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávera

APV11

Podlahová vpusť 150 × 150/110 priama, mriežka šedá, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávera

APV5111

Podlahová vpusť 105 × 105/50 bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV6111

Podlahová vpusť 105 × 105/50 priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV5211

Podlahová vpusť 150 × 150/50 bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV6211

Podlahová vpusť 150 × 150/50 priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV3

Podlahová vpusť 150 × 150/50 bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV4

Podlahová vpusť 150 × 150/50 priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV15

Podlahová vpusť 150 × 150/50 bočná, mriežka biela, vodná zápachová uzávera

APV16

Podlahová vpusť 150 × 150/50 priama, mriežka biela, vodná zápachová uzávera