APV26C

Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka nerez, límec 2. úrovne izolácie, suchá zápachová uzávera

Použitie

Pre vonkajšie priestory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu
Pre odvodnenie v úrovni podlahy
Pre bezbariérový prístup
Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APV26C8595580507008 19,20 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 1253

Colný kód

39269097

Technické parametre

Prietok s vtokovou mriežkou
62 l/min
Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku
260 Pa
Trieda zaťaženia K3
300 kg

Vlastnosti

Znížená stavebná výška
Nerezová mriežka 102x102x5 mm
Výškovo upraviteľné hrdlo 24-47 mm
Izolačný límec pre napojenie na hydroizoláciu stavby
Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
Suchá zápachová uzávera
Mechanická klapka suchej zápachovej uzávery bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu