APV2311

Podlahová vpusť 105×105/50/75 mm priama, mriežka nerez, vodná zápachová uzávera

Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APV23118595580518486 10,59 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 1253

Colný kód

39269097

Technické parametre

Prietok s vtokovou mriežkou
46 l/min
Zápachová uzávera
51 mm
Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku
480 Pa
Trieda zaťaženia K3
300 kg

Vlastnosti

Nerezová mriežka 102x102x5 mm
Výškovo upraviteľné hrdlo 9-95 mm
Široký izolačný límec pre napojenie na hydroizoláciu stavby
Priame napojenie na odpad Ø50 / 75 mm
Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
Vodná zápachová uzávera bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
Kompatibilita s dielcami podlahových vpustov vrátane vodnej, suché a kombinované zápachovej uzávery SMART
Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu