APV0060

Suchá zápachová uzávera pre APV26, APV26C

Použitie

Pre podlahovú vpust APV26, APV26C
Pre použitie v exteriéri
Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APV00608595580531508 6,33 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 1253

Colný kód

39269097

Technické parametre

Prietok
57 – 62 l/min
Odolnosť proti tlaku
260 Pa

Vlastnosti

Mechanická klapka bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu