APV0050

Vodná zápachová uzávera pre APV26, APV26C

Použitie

Pre podlahovú vpust APV26, APV26C
Pre použitie v interiéri
Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APV00508595580507534 6,40 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 1253

Colný kód

39269097

Technické parametre

Prietok
32 l/min
Odolnosť proti tlaku
260 Pa
Zápachová uzávera
25 mm

Vlastnosti

Vodný stĺpec bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu