APV0030

Suchá zápachová uzávera

Použitie

Pre podlahové vpuste
Pre použitie v exteriéri
Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APV00308595580507510 6,40 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 1253

Colný kód

39269097

Technické parametre

Odolnosť proti tlaku
270 Pa
Prietok
57 – 62 l/min

Vlastnosti

Mechanická klapka bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu