APV0020

Kombinovaná zápachová uzávera SMART

Použitie

Pre podlahové vpuste
Pre vnútorné priestory, kde sa neočakáva časté využitie vpuste (prádelne. kotolne, pivnice)
Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APV00208595580507497 7,20 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 1253

Colný kód

39269097

Technické parametre

Prietok
37 l/min
Odolnosť proti tlaku
37 l/min

Vlastnosti

Mechanická klapka a vodný stĺpec bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu