APV0010

Vodná zápachová uzávera

Použitie

Pre podlahové vpuste
Pre použitie v interiéri
Kód výrobkuEANCenaTechnický
list
APV00108595580507473 6,40 €Technický list

Cena bez DPH. Viac o cenách - Cenník

Změna cen vyhrazena.

Normy

EN 1253

Colný kód

39269097

Technické parametre

Prietok
46 l/min
Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku
480 Pa
Zápachová uzávera
51 mm

Vlastnosti

Vodný stĺpec bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu