APV1000

Telo vpusti Ø50 bočné

APV2000

Telo vpusti Ø50 priame

APV3000

Telo vpusti Ø50/75 bočné

APV4000

Telo vpusti Ø50/75 priame

APV5000

Telo vpusti Ø50 bočné

APV6000

Telo vpusti Ø50 priame

APV7000

Telo vpusti Ø50 bočné

APV0100

Hrdlo vpusti, mriežka 105 × 105 šedá

APV0200

Hrdlo vpusti, mriežka 150 × 150 šedá

APV0300

Hrdlo vpusti, mriežka 105 × 105 nerez

APV0400

Hrdlo vpusti, mriežka 150 × 150 nerez

APV0500

Hrdlo vpusti, mriežka 105 × 105 nerez

APV0600

Hrdlo vpusti, mriežka 105 × 105 nerez

APV0700

Hrdlo vpusti, mriežka 105 × 105 nerez

APV0800

Nástavec hrdla mriežky Ø105

APV0900

Hrdlo vpusti, mriežka 105 × 105 nerez pre APV26, APV26C

APV0010

Vodná zápachová uzávera

APV0020

Kombinovaná zápachová uzávera SMART

APV0030

Suchá zápachová uzávera

APV0050

Vodná zápachová uzávera pre APV26

APV0060

Suchá zápachová uzávera pre APV26C

APV0002

Nerezová príruba, v balení vrátane šróbov

APV0003

Límec 2. úrovne izolácie Ø105

APV0005

Límec 2. úrovne izolácie Ø150

APV0006

Tesnenie nerezovej príruby

MPV001

Designová mriežka 102 × 102 × 5 nerez

MPV001-ANTIC

Designová mriežka 102×102×4 mm bronz-antic, kov

MPV002

Designová mriežka 102 × 102 × 5 nerez

MPV003

Designová mriežka 102 × 102 × 5 nerez

MPV004

Mriežka 102 × 102 nerez

MPV005

Mriežka 143 × 143 nerez

MPV006

Mriežka 102 × 102 šedá

MPV007

Mriežka 143 × 143 šedá