Konfigurátor žľabov
0
Online katalóg
Eshop

  • {{ result.text }}

  • {{ result.text }}

S plastovou mriežkou

APV10

Podlahová vpusť 150×150/110 mm bočná, mriežka šedá, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávera

APV11

Podlahová vpusť 150×150/110 mm priama, mriežka šedá, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávera

APV5111

Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV6111

Podlahová vpusť 105×105/50 mm priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV5211

Podlahová vpusť 150×150/50 mm bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV6211

Podlahová vpusť 150×150/50 mm priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV3

Podlahová vpusť 150×150/50 mm bočná, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV4

Podlahová vpusť 150×150/50 mm priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávera

APV15

Podlahová vpusť 150×150/50 mm bočná, mriežka biela, vodná zápachová uzávera

APV16

Podlahová vpusť 150×150/50 mm priama, mriežka biela, vodná zápachová uzávera