Štrbinové vonkajšie žľaby

AVZ101-R121

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický 100 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101-R122

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický 160 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101-R123

Štrbinový vonkajší žľab symetrický 100 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101-R124

Štrbinový vonkajší žľab symetrický 160 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101-R321

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický 100 mm z nerezu

AVZ101-R322

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický 160 mm z nerezu

AVZ101-R323

Štrbinový vonkajší žľab symetrický 100 mm z nerezu

AVZ101-R324

Štrbinový vonkajší žľab symetrický 160 mm z nerezu

AVZ101R-R121R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová s asymetrickým revíznym nadstavcom 100 mm, pozinkovaná oceľ

AVZ101R-R122R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová s asymetrickým revíznym nádstavcom 160 mm, pozinkovaná oceľ

AVZ101R-R123R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová so symetrickým revíznym nádstavcom 100 mm, pozinkovaná oceľ

AVZ101R-R124R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová so symetrickým revíznym nádstavcom 160 mm, pozinkovaná oceľ

AVZ101R-R321R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová s asymetrickým revíznym nádstavcom 100 mm, nerez

AVZ101R-R322R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová s asymetrickým revíznym nádstavcom 160 mm, nerez

AVZ101R-R323R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová so symetrickým revíznym nástavcom 100 mm, nerez

AVZ101R-R324R

Vonkajšia žľabová vpusť štrbinová so symetrickým revíznym nádstavcom 160 mm, nerez

AVZ101S-R121R

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický revízny diel 100 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101S-R122R

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický revízny diel 100 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101S-R123R

Štrbinový vonkajší žľab symetrický revízny diel 100 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101S-R124R

Štrbinový vonkajší žľab symetrický revízny diel 160 mm z pozinkovanej ocele

AVZ101S-R321R

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický revízny diel 100 mm z nerezu

AVZ101S-R322R

Štrbinový vonkajší žľab asymetrický revízny diel 100 mm z nerezu

AVZ101S-R323R

Štrbinový vonkajší žľab symetrický revízny diel 100 mm z nerezu

AVZ101S-R324R

Štrbinový vonkajší žľab symetrický revízny diel 160 mm z nerezu