2017

  • Majitelia rozbiehajú prevádzku v najnovšej, najväčšej a zároveň najnákladnejšej hale C, ktorá navyšuje kapacitu výrobných priestorov až o tridsaťpäť percent.
  • Členstvo medzi Českými 100 Najlepšími potvrdzuje výnimočné postavenie spoločnosti v hospodárskom systéme Českej republiky.
  • Ako predstaviteľ českého kapitálu, ktorý podniká transparentne, je hýbateľom tuzemskej ekonomiky a významne sa podieľa na zamestnanosti, si Alcaplast odnáša víťazstvo v Ocenení slovenských lídrov za kraj Praha.
  • Výkonná riaditeľka Radka Prokopová sa umiestňuje medzi dvadsaťpäťkou najvýznamnejších dám českého biznisu a verejnej sféry v súťaži TOP ženy Česka.