2016

  • Výkonná riaditeľka Radka Prokopová sa stáva manažérkou roku 2015. Víťazstvo je ocenením za nastavené metódy moderného riadenia spoločnosti.