1998

  • Manželia Radka Prokopová a František Fabičovic v Břeclavi zakladajú spoločnosť Alcaplast.