Alcaplast získal Výročnú inštalatérsku cenu 2020 od Cechu inštalatérov

Cech kúrenárov a inštalatérov Českej republiky každoročne udeľuje Výročnú kúrenársku a Výročnú inštalatérsku cenu. V obore inštalatér bola cena udelená práve spoločnosti Alcaplast, a to za významné činy v obore kúrenárstvo – inštalatérstvo v Českej republike aj v zahraničí.

Slávnostné vyhlásenie a odovzdanie ceny sa uskutočnilo 26.2. 2020 na brnenskom výstavisku, v rámci slávnostného aktu odovzdania Zlatých medailí pri príležitosti zahájenia Stavebných veľtrhov Brno 2020. Cenu si od prezidenta cechu Bohuslava Hamroziho osobne prevzala Radka Prokopová, spolumajiteľka firmy.

„Veľmi si cením tohto ocenenia práve od organizácie, ktorá združuje českých kúrenárov a inštalatérov. Je to pre nás dôkaz, že český výrobca má na českom trhu svoje miesto, a je schopný úspešne konkurovať zahraničným značkám. Našim dlhodobým cieľom je byť pre českého inštalatéra voľbou čísla jedna,“ okomentovala úspech firmy Radka Prokopová.

Cech inštalatérov a kúrenárov Českej republiky je profesným spoločenstvom, združujúcim ako jednotlivých remeselníkov, tak aj firmy z oboru. Hlavným poslaním cechu je vytvárať pre svojich členov podmienky pre prehlbovanie odbornej a ľudskej úrovne, profesnej cti a tradícií. Ďalej tiež prispieť ku skvalitneniu vzťahov k zákazníkom a podporiť podnikateľskú úspešnosť svojich členov v oblasti kúrenárskej, inštalatérskej a ďalších nadväzujúcich profesií, zameraných na výrobu, projekciu, obchod v danom obore, montáž, prevádzku a servis.

dsc_0239-u
dsc_0239-u
dsc_0292-u
dsc_0292-u