V rámci slávnostného aktu odovzdania zlatých medailí IBF, SHK Brno a ELEKTRO 2010, na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu v Brne, bola firme Alca plast sro udelená Výročná cena Cechu kúrenárov a inštalatérov ČR roku 2010, v odbore sanitárna technika, za podlahové žľaby ALCA. Cena sa udeľuje firmám za významné činy v odbore kúrenárstvo a inštalatérstvo, a to v SR aj v zahraničí.