Spoločnosť Alcaplast získala zlatú medailu za dvojtlačítkovú splachovaciu armatúru A04 na medzinárodnom stavebnom veľtrhu SHK Brno.