Výrobný program sa skladal len z dvoch výrobkov - napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu. Neskôr rozšírila výrobu o umývadlové sifóny.