Oddialené splachovanie

MPO10

Oddialené pneumatické splachovanie ručné, biele, zabudovanie: do steny

MPO11

Oddialené pneumatické splachovanie ručné, chróm-lesk, zabudovanie: do steny

MPO12

Oddialené pneumatické splachovanie nožné, kov, zabudovanie: do podlahy

MPO13

Oddialené pneumatické splachovanie nožné, kov, zabudovanie: na stenu