A107/1120

Montážny rám pre pisoár

A107/1200

Montážny rám pre pisoár

A107S/1200

Montážny rám pre pisoár a senzor