Vysoký prietok

Mnohé žľaby ponúkané na trhu obsahujú obyčajný sifón, ktorý má odtok maximálne 30 l / min. Žľaby ALCA so špeciálnym dvojkomorovým sifónom zaručujú prietok až 68 l / min. Tým je garantované, že nedôjde k hromadeniu vody v sprche vašej kúpeľne ani pri inštalácii veľkoformátovej sprchovacej hlavice s vysokým prietokom vody.

DOKONALE ČISTITEĽNÝ SIFÓN

Tam, kde je štandardne jedna zápachová uzávera, využíva plastový žľab ALCAPLAST systém dvoch odtokových komôr s vyberateľnými vtokovými dielmi. Vzniká tak sifón so zdvojenou zápachovou uzáverou s možnosťou jednoduchého a dokonalého čistenia oboch odtokových komôr až po odpadovú trubku.
Zdvojená zápachová uzávera súčasne predlžuje dobu medzi jednotlivým údržbovým čistením odtokových komôr na dvojnásobok.

Bezzápachovosť

Žľaby ALCA ponúkajú takzvanú kombinovanú zápachovú uzáveru. Tá znižuje nebezpečenstvo prenikania zápachu z kanalizácie aj po prípadnom vyschnutí vody v sifóne.
Tento systém je vhodný najmä pre použitie v miestach, kde sa neočakáva pravidelné použitie sprchovacieho kúta. Aby bolo čistenie sifónov maximálne jednoduché a rýchle, sú kompletne rozoberateľné až po odpadovú trubku.


PREHRAŤ VIDEO

Žľaby s nízkou stavebnou výškou

Žľaby ALCA sú prispôsobené najvyšším nárokom na zabudovanie. Ponúkaná stavebná výška žľabov ALCA je od 55 mm do 85 mm. Výška 55 mm je vhodná pre rekonštrukcie domov, kde je úzky profil betónovej vrstvy podlahy. Výška 85 mm je vhodná pre novostavby, v ktorých sa už pri projektovaní kúpeľne počíta so zabudovaním žľabu.