PŘÍPRAVA ŽLABU NA NAPOJENÍ

Těla žlabů nabízí předchystané (předlisované) otvory pro následné připojení.

Samotný otvor lze vyrazit pomocí kladiva a to pouze v případě, že je rošt instalován ve žlabu. Tím zamezíme poškození žlabu. Po vyklepnutí je možné otvor začistit pilníkem. Využít lze až čtyř bočních předchystaných otvorů, pro osazení trubky DN 50. Spodní odtok lze vytvořit stejným způsobem. Napojit lze také kanalizační trubku DN 110.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ BETONU

Pevnostní třída je jedním ze základních parametrů betonu.

Betony běžných pevnostních tříd jsou běžně k dostání v betonárnách. Jednotlivá schémata stanovují parametry, které beton musí splňovat, aby byl danému prostředí po dobu své životnosti dostatečně odolný.

Pevnostní
třída
Typ
ALCAPLAST
Třídy
C12/15HOME
HOME+
A15
C20/25STANDARDB125
C30/37PROFIC250
C30/37TOPD400

AVZ101-R101

Instalace AVZ101-R101

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Instalace AVZ101-R101

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 10 cm.

Instalace AVZ101-R101

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování.Žlaby instalujte s vloženými rošty, aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace. Aby se zamezilo znečištění roštů, doporučujeme zakrýt rošt PVC fólií.

Instalace AVZ101-R101

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou krytů žlabů. V případě použití betonové dlažby pro pojezdné plochy doporučujeme alespoň krajní řadu této dlažby v těsné blízkosti žlabů uložit do betonového lože.

Instalace AVZ101-R101

AVZ102-R102

Instalace AVZ102-R102

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Instalace AVZ102-R102

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 10 cm.

Instalace AVZ102-R102

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Žlaby instalujte s vloženými rošty, aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace. Aby se zamezilo znečištění roštů, doporučujeme zakrýt rošt PVC fólií.

Instalace AVZ102-R102

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou krytů žlabů. V případě použití betonové dlažby pro pojezdné plochy doporučujeme alespoň krajní řadu této dlažby v těsné blízkosti žlabů uložit do betonového lože.

Instalace AVZ102-R102

AVZ102-R103

Instalace AVZ102-R103

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Instalace AVZ102-R103

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 10 cm.

Instalace AVZ102-R103

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Žlaby instalujte s vloženými rošty, aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace. Aby se zamezilo znečištění roštů, doporučujeme zakrýt rošt PVC folií.

Instalace AVZ102-R103

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou kryty žlabů. V případě použití betonové dlažby pro pojezdové plochy doporučujeme postupovat dle níže uvedeného schématu.

Instalace AVZ102-R103

AVZ103-R104

Instalace AVZ103-R104

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Instalace AVZ103-R104

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 15 cm. Do betonového podkladu vložte betonářskou ocel Ø10 mm, každých 40 cm.

Instalace AVZ103-R104

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace jsou žlaby opatřeny rozpěrami, které se po zabetonování odstraní.

Instalace AVZ103-R104

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou kryty žlabů. Žlab je nutné zabetonovat v celé výšce. Šířka (tloušťka) boční vrstvy betonu je doporučena minimálně 15 cm.

Instalace AVZ103-R104

AVZ103-R201

Instalace AVZ103-R201

Zajistěte dostatečný prostor nejen pro samotný žlab, ale i pro požadované betonové lože.

Instalace AVZ103-R201

Zvolte místo odtoku (nejnižší místo), začátek a konec linie. Minimální výška betonového podkladu je 15 cm. Do betonového podkladu vložte betonářskou ocel Ø10 mm, každých 40 cm.

Instalace AVZ103-R201

Nastavte výšku tak, aby bylo dosaženo spádování. Aby nedošlo k deformaci žlabu během instalace jsou žlaby opatřeny rozpěrami, které se po zabetonování odstraní.

Instalace AVZ103-R201

Okolní povrch by měl být trvale 3 až 5 mm nad horní plochou kryty žlabů. Žlab je nutné zabetonovat v celé výšce. Šířka (tloušťka) boční vrstvy betonu je doporučena minimálně 15 cm.

Instalace AVZ103-R201