Pre vloženie dlažby

APZ1016 Wall

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene, zvislý odtok

APZ1116 Wall Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene, zvislý odtok

APZ116 Wall Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene

APZ13 Modular

Podlahový žľab

APZ13-DOUBLE9

Podlahový žľab

APZ16 Wall

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene

APZ6 Professional

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt

APZ1006 Professional

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt, zvislý odtok

APZ106 Professional Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt

APZ1106 Professional Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt, zvislý odtok

APZ5 SPA-TWIN

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt pre vloženie obkladu