Pre plný rošt

APZ6 Professional

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt

APZ1006 Professional

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt, zvislý odtok

APZ106 Professional Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt

APZ1106 Professional Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt, zvislý odtok

APZ5 SPA

Odtokový systém pre zabudovanie do steny