Pre plný rošt

APZ13-DOUBLE9

Podlahový žľab

APZ16 Wall

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene

APZ116 Wall Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene

APZ1016 Wall

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene, zvislý odtok

APZ1116 Wall Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt a s pevným límcom ku stene, zvislý odtok

APZ13 Modular

Podlahový žľab

APZ6 Professional

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt

APZ1006 Professional

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt, zvislý odtok

APZ106 Professional Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt

APZ1106 Professional Low

Podlahový žľab s okrajom pre plný rošt, zvislý odtok

APZ5 SPA-SHADE

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt nerez-mat

APZ5 SPA-EDEN

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt nerez-lesk