APZ13

APZ13 Modular

Podlahový žľab

APZ-S12

Sifón DN50 a sada nastaviteľných nôh

APZ-S9

Nízky sifón DN50 a sada nastaviteľných nôh

APZ-S6

Extra-nízky sifón DN40 a sada nastaviteľných nôh

STREAM

Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez-mat

SPACE

Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez-mat

INSERT

Rošt pre vloženie dlažby

ZIP

Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez-lesk

SMILE

Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez-lesk

ROUTE

Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez-lesk

CODE

Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez-lesk